«Εμείς δεν έχουμε πατρίδα ούτε αγίους με σπαθιά»

CUBA - CIRCA 2009: A stamp printed in cuba dedicated to 50 anniversary of the triumph of the revolution, shows Constitution of the Communist Party with Fidel Castro, circa 2009Τώρα που καταλαγιάζει κάπως η συγκίνηση για τον θάνατο του Φιντέλ, στην οποία κι εγώ μετέχω, θέλω να πω ότι τελικά απορρίπτω όλον αυτό το θαυμασμό για τις μεγάλες επαναστατικές προσωπικότητες – για τις μεγάλες προσωπικότητες εν γένει. Συνέχεια