Ρήτρα ισοδυνάμων βουλευτών

Καθόταν, που λέτε, ο νεαρός βουλευτής σκυθρωπός στο έδρανό του. Θα ’λεγε κανείς πως ετοιμαζόταν να ρίξει πάλι έναν υπνάκο καθώς ο αγορητής τον νανούριζε, αλλά δεν ήταν έτσι. Σκεφτόταν μια κουβέντα που άκουσε το πρωί στο ραδιόφωνο καθώς ξυριζόταν, και κόντεψε να κοπεί, σχετικά με τα προνόμια των βουλευτών, την ώρα που ο λαός πεινάει. «Λαϊκισμός», σκέφτηκε, καθησυχάζοντας κάπως την άρτι αφυπνισθείσα συνείδησή του. Συνέχεια

Advertisements

ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΔΕΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

«Είναι αληθές ότι κατά την σύνοδον εκείνην, ως και καθ’ όλην την περίοδον, δεν είχε καλοχορτάσει τον ύπνον επί των εδωλίων της αιθούσης των συνεδριάσεων. Μόλις έκλειε τους οφθαλμούς, και γείτων συνάδελφος, λίαν υποχρεωτικός, πολιτικός φίλος, τον εξύπνα αποτόμως σείων αυτού τον βραχίονα, και του εσύριζεν εις το ους μίαν λέξιν πάντοτε. Ναι ή Όχι. Σχεδόν κάθε πέντε λεπτά εγίνετο ψηφοφορία. Κοπιωδεστάτη υπήρξεν η σύνοδος εκείνη…».

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Οι Χαλασοχώρηδες» (1892)