Ο πειρασμός των υδρογονανθράκων

ethnic 49.8Ελάτε να εξετάσουμε σε ποιες περιοχές εκχωρούνται δικαιώματα έρευνας για υδρογονάνθρακες: Δυτικά – νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πατραϊκός κόλπος, Κατάκολο και  Ιωάννινα. Άρτα, Πρέβεζα και Βορειοδυτική Πελοπόννησος. Τρεις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου. Όλοι τους τόποι τουριστικού ενδιαφέροντος! Συνέχεια